Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gastronomy

Inn
Chwarszczany
Lucynka Ice-Cream Parlour
Mieszkowice
Obiekt noclegowy "W sam las"
Różańsko
Ranczo Radzicz Ośrodek wypoczynkowy
Różańsko
Restauracja „Mimoza”
Dębno
App Dębno naturalnie

Interesting places, routes, current events. A map with the exact routes of the trips. You won't get lost on the trail with us!

Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego