Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Archeology

Cedynia Settlement
Cedynia Settlement
Cedynia
Model of a funeral pyre and grave from the Roman period of influence
Model of a funeral pyre and grave from the Roman period of influence
Czelin
Square with exhibition of the former Town Hall walls
Square with exhibition of the former Town Hall walls
Dębno
Wykopaliska Chwarszczany
Wykopaliska Chwarszczany
Chwarszczany
App Dębno naturalnie

Interesting places, routes, current events. A map with the exact routes of the trips. You won't get lost on the trail with us!

Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego