Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Piesze

Piesza Leśna ścieżka edukacji ekologicznej (szlak czerwony)
Szlak historii i zabytków
Szlak kolejowy
Szlak lasów i jezior
Szlak rezerwatów i pomników przyrody
Szlak wokół Dębna
Tajemnice Bogusławia
Wieże, wieżyczki
Wzgórze Klasztorne
Aplikacja Dębno naturalnie

Ciekawe miejsca, trasy, aktualne wydarzenia. Mapa z dokładnymi przebiegami wycieczek. Z nami nie zgubisz się na szlaku!

Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego