Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szlak historii i zabytków

Piesze

Informacje

  • Dystans: 39.6 km
  • Czas trwania: 10 h
  • Suma podejść: 247 m
  • Suma zejść: 284 m

Szlak długości 40 km i przez to trudny, ale ciekawy. Wymaga pewnie podzielenia na dwa, może trzy etapy. Zaczyna się w Sarbinowie na południu gminy, na odcinku kilku kilometrów biegnie przez sąsiednią gminę Boleszkowice, przechodzi przez samo Dębno, uwzględniając najciekawsze miejsca, po czym zmierza na północ gminy, kończy się w Warnicach. Różne momenty historii naznaczyły na tej trasie szczególne miejsca. Pierwsze, najstarsze ślady obecności człowieka, pochodzą już z późnego paleolitu. W średniowieczu gospodarowali na tych ziemiach templariusze, joannici, Krzyżacy, wreszcie Nowa Marchia. Były te ziemie areną wojen, w tym wojny siedmioletniej Prusaków z Rosjanami, potem były zawładnięte przez Francję Napoleona. Pod koniec II wojny światowej toczyły się ostre walki z wojskami hitlerowskimi. Ale w okresach pokoju budowały się tutaj zręby cywilizacji przemysłowej.

Miejsca na trasie

Kościół
Sarbinowo
Szkoła
Sarbinowo
Elektrownia Wodna
Gudzisz
Kościół
Dargomyśl
Jezioro Lipowo
Dębno
Domy optantów
Dębno
Kościół św. Piotra i Pawła
Dębno
Kościół
Smolnica
Dom pastora
Smolnica
Zespół parkowo-pałacowy Smolnica
Smolnica
Grodzisko wczesnośredniowieczne
Smolnica
Ruiny pałacu w Warnicach
Warnice
Kościół
Warnice
Aplikacja Dębno naturalnie

Ciekawe miejsca, trasy, aktualne wydarzenia. Mapa z dokładnymi przebiegami wycieczek. Z nami nie zgubisz się na szlaku!

Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego