Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O centrum

O centrum

Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry w Dębnie i w Liepe powstało w celu promocji walorów turystycznych, kulturowych, architektonicznych, krajobrazowych i naturalnych po stronie polskiej i niemieckiej. To miejsce, które ma skupiać animatorów kultury, rękodzielników, wytwórców produktów regionalnych oraz budować ich bazę, aby mogli dzielić się swoimi umiejętnościami i wymieniać doświadczenia. To również miejsce, w którym realizowane będą warsztaty i spotkania promujące Region Doliny Środkowej Odry. Utworzenie centrum przyczyni się do rozwoju wiedzy mieszkańców i turystów na temat dziedzictw naszego obszaru. To tutaj pragniemy pokazać sztukę tworzenia przez ludzi dla ludzi.

Po stronie niemieckiej tożsame działania będą prowadzone w ośrodku w Liepe.

Powstałe polsko-niemieckie centrum, z siedzibą w Liepe, gromadzi kompleksową wiedzę o dziedzictwie kulturowym regionu Doliny Środkowej Odry, przetwarza ją w dwóch językach i udostępnia szerokiej publiczności w formie publikacji i produktów multimedialnych, np. interaktywnej strony internetowej, aplikacji, krótkich filmów objaśniających.

Stworzyliśmy sieć z okolicznymi atrakcjami turystycznymi i instytucjami kulturalnymi, takimi jak: winda okrętowa, klasztor w Chorin czy Muzeum Altranft. Sieć jest stale rozbudowywana.

W ramach naszego projektu organizujemy w Landhof Liepe interaktywne polsko-niemieckie kilkudniowe projekty. Celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy i wspieranie wymiany kulturowej, ale także promowanie identyfikacji z regionem Doliny Środkowej Odry. Tematy naszego programu, m.in. regionalne legendy i bajki, tradycyjne rękodzieło, doświadczanie przyrody czy zakony i klasztory, zostały specjalnie dobrane tak, aby tradycje i historia regionu mogły być w tych spotkaniach doświadczane przez uczestników.

Wideo

Aplikacja Dębno naturalnie

Ciekawe miejsca, trasy, aktualne wydarzenia. Mapa z dokładnymi przebiegami wycieczek. Z nami nie zgubisz się na szlaku!

Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego