Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O centrum

O centrum

Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry w Dębnie i w Liepe powstało w celu promocji walorów turystycznych, kulturowych, architektonicznych, krajobrazowych i naturalnych po stronie polskiej i niemieckiej. To miejsce, które ma skupiać animatorów kultury, rękodzielników, wytwórców produktów regionalnych oraz budować ich bazę, aby mogli dzielić się swoimi umiejętnościami i wymieniać doświadczenia. To również miejsce, w którym realizowane będą warsztaty i spotkania promujące Region Doliny Środkowej Odry. Utworzenie centrum przyczyni się do rozwoju wiedzy mieszkańców i turystów na temat dziedzictw naszego obszaru. To tutaj pragniemy pokazać sztukę tworzenia przez ludzi dla ludzi.

Cel projekt: Tworzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionu Doliny Środkowej Odry.

Wartość projektu: 1 716 965,64 Euro

W wyniku realizacji założeń projektu wykonano szereg działań w postaci stworzenia portalu internetowego zawierającego informacje na temat obszaru całego RDŚO www.debnonaturalnie.eu, w tym atrakcji turystycznych, możliwość tworzenia planu zwiedzania regionu, opisy atrakcji, które warto zobaczyć.

Działania obejmowały również organizację warsztatów, spotkań i szkoleń u obu partnerów.  W willi w Dębnie powstał punkt informacji turystycznej, sale konferencyjne, miejsce spotkań i warsztatów rękodzielników, sale z ekspozycjami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

Projekt był realizowany przez Gminę Dębno jako Partnera Wiodącego i organizację pożytku publicznego EJF gemeinnützige AG jako Partnera Projektu. Dofinansowanie w ramach programu Interreg Va Oś priorytetowa I: Natura i kultura

Po stronie niemieckiej tożsame Centrum powstało w ośrodku w Liepe.

Powstałe polsko-niemieckie centrum, z siedzibą w Liepe, gromadzi kompleksową wiedzę o dziedzictwie kulturowym regionu Doliny Środkowej Odry, przetwarza ją w dwóch językach i udostępnia szerokiej publiczności w formie publikacji i produktów multimedialnych, np. interaktywnej strony internetowej, aplikacji, krótkich filmów objaśniających.

Stworzyliśmy sieć z okolicznymi atrakcjami turystycznymi i instytucjami kulturalnymi, takimi jak: winda okrętowa, klasztor w Chorin czy Muzeum Altranft. Sieć jest stale rozbudowywana.

W ramach naszego projektu organizujemy w Landhof Liepe interaktywne polsko-niemieckie kilkudniowe projekty. Celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy i wspieranie wymiany kulturowej, ale także promowanie identyfikacji z regionem Doliny Środkowej Odry. Tematy programu, m.in. regionalne legendy i bajki, tradycyjne rękodzieło, doświadczanie przyrody czy zakony i klasztory, zostały specjalnie dobrane tak, aby tradycje i historia regionu mogły być w tych spotkaniach doświadczane przez uczestników.

Wideo

Aplikacja Dębno naturalnie

Ciekawe miejsca, trasy, aktualne wydarzenia. Mapa z dokładnymi przebiegami wycieczek. Z nami nie zgubisz się na szlaku!

Interreg

Projekt Polsko- Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego